Skip links

Aveliore Sp. z o.o.

Adres siedziby: Barkocińska 6/8, 03-543 Warszawa
NIP: 5242915852
KRS: 0000890124
REGON: 387992438

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS.
Wysokość kapitału zakładowego: 25.600 zł

 

Konto bankowe

Na poniższe konto prosimy kierować wpłaty dotyczące zakupu oferowanych przez nas usług.

ING Bank Śląski S.A.
65 1050 1025 1000 0090 8115 2887